מהי שימושיות בעיצוב אתרים

מטרת מחקר שימושיות היא לוודא מספר פרמטרים באתר האינטרנט:

האם האתר משרת היטב את המטרות שלשמן הוקם

האם המשתמשים ממוצאים באתר אתר מבוקשם בקלות ובמהירות

כיצד מתפקדת התקשורת (אינטראקציה) בין הלקוח והאתר

האם ממשק המשתמש (מערכת הניווט, הרשמה, טפסים וכו') עומד בסטנדרטים של שימושיות.

מרכיבים הקובעים את יעילות השימושיות:

המבנה הלוגי של האתר, ארגון המידע, ניווט והתמצאות באתר.
הדוגמא מובהקת למבנה לוגי הינה - מילון או אינצקלופדיה – הערכים השונים מופיעים בסדר ה- אלפבית, תחילת כל ערך מודגשת בגופן גדול וברור, כך שחיפוש ערך במילון או באינצקלופדיה הינו תהליך ברור למשתמש.

קומפוזיציה – סידור המסך ופריסת המרכיבים השונים.
מרחק בין אלמנטים והיחסים המרחביים ביניהם, יישור (alignment), חלוקת הדף לאזורים פונקציונליים, קיבוץ אלמנטים לקבוצות לפי פונקציונליות או משמעות, והגודל היחסי של השטח המוקצב לכל אלמנט.

מבנה הדף צריך לשמור על עקביות ואחידות בין מסכי המערכת (דפי האתר), ולכן מצריך תכנון קפדני, כדי להתאים לפונקציות השונות הקיימות לאורכה ולרוחבה של מערכת המידע על המבנה להתאים לקונוטציות תרבותיות מוסכמות כגון כותרות גדולות ובולטות, תוכן במרכז וניווט בשוליים.

חשוב במיוחד להקפיד על השארת מרחק מספיק בין האלמנטים. העיניים זקוקות לרווח כמו אויר לנשימה - הרווח מונע תחושת עומס ומקל על ההתמצאות והקריאות.

הגדרות תצוגה - סכמת צבעים, גודל גופנים ותאימות לרזולוציות מסך שונות ולסוגי הדפדפנים.
שמירה על קונוטציות נכונות תתבטא בבחירת צבעים מושכלת ולא מקרית, בחירה שתבטא את האווירה שהמערכת מנסה להשרות.

צבע מהווה מנחה מרכזי למשתמש, ולכן עקביות צבעונית ברחבי המערכת היא בעלת חשיבות מהמדרגה הראשונה: צבע אחיד לקישורים, לטקסט, לאזור הניווט, וכדומה.

מבחינה ארגונומית רצוי להגביל את העיצוב למספר צבעים מצומצם: 2-3 צבעים בסיסיים לכל היותר, בתוספת וריאציות על אותם הצבעים.

חווית השימוש באתר

הנעה לביצוע פעולות באתר

תאימות לקהלי יעד שונים ואופי הפניה אליהם

נגישות והתאמה למשתמשים מוגבלים